[1]
Б. Милановска, “СТАНБЕНАТА ПОЛИТИКА И ДОМУВАЊЕТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА МАКЕДОНИЈА”, ЕАZ/ЕАЗ, vol. 20, no. 20, pp. 242-268, Sep. 2020.