[1]
А. Блажева, “АФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ НА „АВТОНОМНАТА ЗОНА“: ОД МЕЛАНХОЛИЈА ДО ЗАЈАКНАТА ПОЛИТИЧКА АКЦИЈА”, ЕАZ/ЕАЗ, vol. 21, no. 21, pp. 38-84, Oct. 2021.