[1]
И. Црвенковска Ристеска, “ПРЕТСТАВАТА ЗА РОМИТЕ ВО МАКЕДОНСКАТА ЕТНОЛОШКА И АНТРОПОЛОШКА ЛИТЕРАТУРА”, ЕАZ/ЕАЗ, vol. 21, no. 21, pp. 132-154, Oct. 2021.