Шварц, Џ. “"РЕСЕН Е НАЈГОЛЕМОТО СЕЛО" Студија на заедницата”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 3, Nov. 2016, pp. 188-50, doi:10.37620/EAZ0330188sh.