Венков, Н. “СОСТАВУВАЊЕ НА ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ПАЗАР: ТРАНЗИЦИИ И ПРОЕКТИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ ПАЗАР ВО СОФИЈА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, Vol. 17, Nov. 2019, pp. 228-7, doi:10.37620/00228v.