Црвенковска Ристеска, И. “ПРЕТСТАВАТА ЗА РОМИТЕ ВО МАКЕДОНСКАТА ЕТНОЛОШКА И АНТРОПОЛОШКА ЛИТЕРАТУРА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, Vol. 21, no. 21, Oct. 2021, pp. 132-54, https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/499.