Венков, Никола. “СОСТАВУВАЊЕ НА ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ПАЗАР: ТРАНЗИЦИИ И ПРОЕКТИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ ПАЗАР ВО СОФИЈА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 17 (November 5, 2019): 228-278. Accessed September 21, 2020. https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/441.