Црвенковска Ристеска, Инес. “ПРЕТСТАВАТА ЗА РОМИТЕ ВО МАКЕДОНСКАТА ЕТНОЛОШКА И АНТРОПОЛОШКА ЛИТЕРАТУРА”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 21, no. 21 (October 4, 2021): 132-154. Accessed January 17, 2022. https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/499.