1.
Ристески Љ. БУГАРСКИ ПАСОШИ – МОЖНОСТ ЗА ПОГОЛЕМА МОБИЛНОСТ НА МАКЕДОНЦИТЕ И/ИЛИ СТРАТЕГИИ ЗА МАНИПУЛИРАЊЕ СО ИДЕНТИТЕТОТ. ЕАZ/ЕАЗ [Internet]. 18Nov.2016 [cited 16May2022];(10):80-6. Available from: https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/166