1.
Ристески Љ. Лоринг Денфорт и Рики ван Босхотен, „Децата од Граѓанската војна во Грција. Бегалците и политиката на сеќавањето“, ИОМ, Скопје 2012. ЕАZ/ЕАЗ [Internet]. 18Nov.2016 [cited 16May2022];(10):118-2. Available from: https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/172