1.
Ашталковска А. КАКО НЕШТАТА СТАНАА КОМПЛИЦИРАНИ? – Некои методолошки и етички прашања околу истражувањето на озборувањето. ЕАZ/ЕАЗ [Internet]. 21Nov.2016 [cited 21Feb.2024];(7):10-2. Available from: https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/193