1.
Конеска Е. АСПЕКТИ НА СОЗДАВАЊЕТО И ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА ЕТНОЛОШКИТЕ ФИЛМОВИ. ЕАZ/ЕАЗ [Internet]. 21Nov.2016 [cited 21Feb.2024];(7):116-30. Available from: https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/203