1.
Петреска В. МЕТОДОЛОШКИ АСПЕКТИ НА СОВРЕМЕНИТЕ ТЕРЕНСКИ ИСТРАЖУВАЊА ПРИ СМРТТА. ЕАZ/ЕАЗ [Internet]. 21Nov.2016 [cited 21Feb.2024];(7):158-94. Available from: https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/207