1.
Шварц Џ. "РЕСЕН Е НАЈГОЛЕМОТО СЕЛО" Студија на заедницата. ЕАZ/ЕАЗ [Internet]. 23Nov.2016 [cited 21Sep.2021];(3):188-50. Available from: https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/297