1.
Венков Н. СОСТАВУВАЊЕ НА ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ПАЗАР: ТРАНЗИЦИИ И ПРОЕКТИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ ПАЗАР ВО СОФИЈА. ЕАZ/ЕАЗ [Internet]. 5Nov.2019 [cited 21Sep.2020];17:228-7. Available from: https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/441