1.
Мустафа Б. ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЕТНИЧКАТА И ВЕРСКАТА ФУНКЦИЈА НА НАРОДНАТА НОСИЈА НА АЛБАНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ НА СОЦИЈАЛИЗМОТ. ЕАZ/ЕАЗ [Internet]. 29Sep.2020 [cited 21Sep.2021];20(20):210-4. Available from: https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/461