1.
Милановска Б. СТАНБЕНАТА ПОЛИТИКА И ДОМУВАЊЕТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА МАКЕДОНИЈА. ЕАZ/ЕАЗ [Internet]. 29Sep.2020 [cited 21Sep.2021];20(20):242-68. Available from: https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/464