1.
Црвенковска Ристеска И. ПРЕТСТАВАТА ЗА РОМИТЕ ВО МАКЕДОНСКАТА ЕТНОЛОШКА И АНТРОПОЛОШКА ЛИТЕРАТУРА. ЕАZ/ЕАЗ [Internet]. 4Oct.2021 [cited 17Jan.2022];21(21):132-54. Available from: https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/499