1.
Илиевски Б. МИГРАЦИИТЕ ВО СКОПСКАТА КОТЛИНА ВО XIX ВЕК – ПОМЕЃУ АНТРОПОГЕОГРАФСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА НА ЈОВАН Ф. ТРИФУНОСКИ И ИСТОРИСКИТЕ ИЗВОРИ. ЕАZ/ЕАЗ [Internet]. 4Oct.2021 [cited 19Jan.2022];21(21):258-76. Available from: https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/507