1.
Пијанманова Ј. НАЦИОНАЛНИОТ ИДЕНТИТЕТ И КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА ВО МАКЕДОНИЈА (2006 – 2016). ЕАZ/ЕАЗ [Internet]. 22Dec.2022 [cited 17Jul.2024];22:162-94. Available from: https://etno.pmf.ukim.mk/index.php/eaz/article/view/523