„Антропологија на сексуалноста: родовост и промена на биолошкиот пол во ромската заедница во Скопје“

Authors

Инес Црвенковска Ристеска

Synopsis

Ова издание е докторска теза на авторката, која го врши своето антрополошко истражување на родовоста и промената на биолошкиот пол во рамки на ромската заедница во Скопје.

Cover for „Антропологија на сексуалноста: родовост и промена на биолошкиот пол во ромската заедница во Скопје“
Forthcoming
September 25, 2021