OНОЈ СВЕТ: збирка илустрации | РАСПРОДАДЕНА

Инес Црвенковска Ристеска
Author

Synopsis

Збирката содржи 19 илустрации и пет кратки стрип-приказни. Секој од цртежите е придружен со текст за ликот и претставата во народната митологија и контекстот во кој тие се појавуваат.   Станува збор за демонски суштества специфични за градот Скопје и неговата околина: маѓепсниците „месечарки“, вампирот и вампирџијата, караконџолите, како и други суштества од македонската и албанската митологија.   Изданието е резултат на работилница организирана од Македонското студентско етнолошко друштво и Институтот за етнологија и антропологија со 13 цртачи од различни профили (студенти, средношколци) под менторство на двајца искусни стрип-цртачи и илустратори: Здравко Гиров и Давор Драмиќанин.
Cover for OНОЈ СВЕТ: збирка илустрации | РАСПРОДАДЕНА