„Баба Рога и другарите“

Authors

Група автори

Synopsis

Двојазична (македонско-англиска) сликовница и боенка за деца и млади. Ликот на баба Рога е страв и трепет на повеќе генерации деца, име кое се спомнува кога тие треба да бидат заплашени. Во оваа сликовница и боенка таа сепак не е зол лик. Баба Рога и момчето Димитар ќе се спријателат, на еден необичен начин. Текстот на боенката е напореден, на македонски и англиски јазик.
Автори: Инес Црвенковска Ристеска (текст), Александра Софрониеска и Слободан Танасковски (илустрации)

Cover for „Баба Рога и другарите“
Forthcoming
September 26, 2021