„Срамни приказни: сликовница за возрасни“

Authors

Инес Црвенковска Ристеска

Synopsis

Проектот со образовен карактер, за негување и промоција на културното нематеријално наследство за возрасни: „Културно наследство за возрасни: Срамни приказни – Збирка стрипски илустрирани еротски приказни од Скопје и Македонија“ беше реализиран од страна на Центарот за етнолошки истражувања и применета антропологија (ЦЕИПА) - Скопје во соработка со Институтот за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ – Скопје, стрип илустраторите Слободан Танасковски и Александра Софрониеска.

Cover for „Срамни приказни: сликовница за возрасни“
Forthcoming
February 18, 2022