MACEDONIA IN THE WRITINGS OF ANTON KAPPUS

Main Article Content

Zmago Shmitek

Abstract

Anton Kappus (1895-1959) lived in different areas of Macedonia as a military and civil servant in the period 1923-1941. He has published around 100 scientific and popular articles in Slovenian journals on the ethnography, geography and history of Macedonia, such as articles on hunting and fishing in Macedonia. His articles have a documentary value, while especially interesting are his data on Slovenian migrants living in Macedonia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Shmitek, Zmago. 2016. “MACEDONIA IN THE WRITINGS OF ANTON KAPPUS”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 8 (November), 137-59. https://doi.org/10.37620/EAZ1080137sh.
Section
Articles / Статии

References

Bezenšek Anton, Balkanska vojska po bulgarskih, srbskih, črnogorskih in
drugih virih ter po lastnem opazovanju, Družba sv. Mohorja v Celovcu 1913.
Cvirn Janez, „To so dvonogate, kričeče in smrdljive bestije: Oblakovo
potovanje v Makedonijo 1891/92“, in: Acta Histriae 17 (2009), št. 1-2, pp. 117.
Kappus Anton, „Leto dni nedeljski lovec in ribič v Skoplju“, in: Lovec 1924а,
pp. 336–340.
Kappus Anton, „Savezno lovačko udruženje u Skopju“, in: Lovec 1924b, pp.
400–402.
Kappus Anton, „Po bregalniški oblasti“, in: Lovec 1927a, pp. 260–265.
Kappus Anton, „Štip, mesto komitaških spominov“, in: Življenje in svet
1927b, knj. 2, pp. 933–940.
Kappus Anton, „Kako živi makedonsko ljudstvo“, in: Življenje in svet 1927c,
knj. 2, pp. 964–968.
Kappus Anton, „Ljubezen in ženitev v Makedoniji“, in: Življenje in svet
1927d, knj. 2, pp. 1000–1005.
Kappus Anton, „Na Ljuboten, najvišji vrh Šarplanine“, in: Življenje in svet
1928, knj. 4, pp. 370–373.
Kappus Anton, „Katlansko jezero“, in: Življenje in svet 1929, knj. 5, pp. 437–
439.
Kappus Anton, „Lov v južni Srbiji“, in: Lovec 1931a, pp. 179–184, 214–223.
Kappus Anton, „Na Vnebovhod ob Lepencu“, in: Lovec 1931b, pp. 255–258.
Kappus Anton, „Badnji dan“, in: Lovec 1932, pp. 47–49.
Kappus Anton, „Nekaj o kljunačih“, in: Lovec 1933, pp. 197–201.
Kappus Anton, „Za šarplaninskimi ovčarji“, in: Življenje in svet 1934a, knj.
15, pp. 379–381.
Kappus Anton, „O upadanju divjadi v Južni Srbiji“, in: Lovec 1934b, pp. 12–14.
Kappus Anton, „Na Solunsko glavo“, in: Življenje in svet 1934c, knj. 16, pp.
19–20, 56–58, 80–82.
Kappus Anton, „Ali je bil Karel May na Balkanu“, in: Življenje in svet 1935a,
knj. 17, pp. 159–161.
Kappus Anton, „Kozarevo“, in: Življenje in svet 1935b, knj. 17, pp. 460–463.
Kappus Anton, „O Laramanih pod Lokmo“, in: Življenje in svet 1936a, knj.
19, pp. 243–245, 259–260.
Kappus Anton, „O ostankih suženjstva v Južni Srbiji“, in: Življenje in svet
1936b, knj. 19, pp. 316–318.
Kappus Anton, „Na Sokolovcu“, in: Lovec 1937a, pp. 59–62.
Kappus Anton, „Na Ohridsko jezero“, in: Lovec 1937b, pp. 323–328.
Kappus Anton, „Nekaj podatkov o ribištvu v vardarski banovini“, in: Ribiškolovski
vestnik 1937c, pp. 128–139.
Kappus Anton, „Od Ohridskega jezera“, in: Ribiško-lovski vestnik 1938a, pp.
69–72.
Kappus Anton, „Na Drimu“, in: Življenje in svet 1938b, knj. 24, pp. 134–135.
Kappus Anton, „Proščenje v Višnjah“, in: Življenje in svet 1938c, knj. 24, pp.
8–9.
Kappus Anton, „Bogojavljenje“, in: Življenje in svet 1939, knj. 25, pp. 40–42.
Kappus Anton, „Rostuša“, in: Lovec 1947, pp. 249–260.
Kappus Anton, „Deanova strugara“, in: Lovec 1953, pp. 173–181.
Kappus Anton, „Ropar sulec“, in: Ribič 1959, pp. 84–86.
Kržišnik-Bukić Vera, O Slovencih na območju Jugoslavije izven Slovenije po
popisih prebivalstva 1921-1991, Razprave in gradivo, Inštitut za narodnostna
vprašanja v Ljubljani, 26–27, Ljubljana 1992.
Kurkina Ljubov V., „Pannonskaja problematika v trudah V. Oblaka“, in:
Vatroslav Oblak, Mednarodni simpozij, Obdobja 17, Ljubljana 1998, pp. 13–21.
May Karl, Po deželi Škipetarjev, zv. 1-4, V Mariboru 1932.
Oblak Vatroslav, „Macedonische Studien“, in: Sitzungsberichte der
Philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften, Wien 1896, pp. 1–156.
Rusić Branislav, Novak Vilko, „Slovenci v Bistrenici v Makedoniji“, in:
Traditiones 2 (1973), pp. 177–202.
Sorč Ervin, Skrivnosti Bohinjskega predora, Ljubljana 2006.
Sušnik Anton, Šarabon Vinko, Vojska na Balkanu 1912/13, Ljubljana 1914.
Zedtwitz Franz Graf, Zaubervoller Balkan: Südost-Europa zwischen gestern
und morgen, Berlin: Ullstein 1937 (with 47 photographs).
Zupanič Niko, „Macedonija. Etnografska skica“, in: Zbornik znanstvenih in
poučnih spisov, 1904, pp. 71–101.