for readers

Interested in submitting to this journal? We recommend that you review the About the Journal page for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines. Authors need to register with the journal prior to submitting or, if already registered, can simply log in and begin the five-step process.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дали сте заинтересирани сте да поднесете текст во ова списание? Ви препорачуваме да ја прегледате страницата За списанието за политиките на списанието, како и Упатствата за авторите. Авторите треба да се регистрираат   пред да го поднесат текстот или, доколку веќе се регистрирани, можат едноставно да се најават и да го започнат процесот од пет чекори.